Turipicle Türübübin pervanesi
Turupicle türbün fanı
Tel WP