Vantilatör seçimi yapılmadan önce bazı temel bilgilerin belirlenmesi gerekmektedir.

1- Belirli bir zaman süresinde hareket ettirilmesi gereken ve m3/h veya m3/dk v.s. birimleri cinsinden ifade edilen hava debisi,

2- mmSS, Pa veya mbar birimi cinsinden ifade edilen ve çalışma esnasında vantilatör tarafından sağlanması istenen statik veya toplam basınç,

3- Vantilatör içerisinden geçecek olan havanın veya gazın yoğunluğu.

Bu üç özellikten ayrı olarak, yine sıra gözeterek açıkladığımız aşağıdaki hususların da bilinmesi arzu edilir:

4- Vantilatörün çalışacağı ortamdaki kabul edilebilir gürültü seviyesi,

5- Vantilatör gereksinimi olan gücün sağlanacağı enerji kaynağı bilinmelidir. Bu amaçla elektrik enerjisinden yararlanılması halinde, şu hususların bilinmesi zorunludur.

a- Sağlanan elektrik enerjisi doğru akım mıdır, yoksa alternatif akım mıdır?

b- Alternatif bir elektrik akımı söz konusu ise, bu akımın tek fazlı veya üç fazlı olma durumu nedir?

c- Elektrik akımının gerilimi veya voltajı nedir?

d- Motorun çalışma koşullarında exproof dizayn gereksinimi oluşturacak bir koşul söz konusu mudur?

6- Tesisatın beslenmesi için gerekli vantilatörlerin sayısı,

7- Vantilatör için tehlike arz ederek özel konstrüksiyon gerektiren bir durum söz konusu mudur? Yüksek hava sıcaklığı, yanıcı veya parlayıcı gaz, nemli ve solüsyon içeren hava koşulları vb.. gibi özel konstrüksiyon ve malzeme kullanımı gerektiren bir proses olup olmadığı netleştirilmelidir.

8- Vantilatörden havanın çıkış yönü ve motor milinin konumu; motor mili yatay, dik veya eğimli bir konuma sahip olabilir,

9- Vantilatör giriş veya çıkışında klape, filtre, v.b. elemanların olup olmadığı.

Tel WP